دانلود رایگان


کتاب كنوانسيون بين المللی تسهيل ترافيك دريايی - دانلود رایگاندانلود رایگان افزايش روزافزون حمل و نقل از طريق دريا و نقش انكارناپذير حمل و نقل دريايي در تجارت بين المللي ايجاب مي نمايد تا در سطوح بين المللي قوانين و مقررات يكپارچه جهت

دانلود رایگان افزايش روزافزون حمل و نقل از طريق دريا و نقش انكارناپذير حمل و نقل دريايي در تجارت بين المللي ايجاب مي نمايد تا در سطوح بين المللي قوانين و مقررات يكپارچه جهت تسهيل در ورود، توقف و خروج كشتيها و ساير قوانيني كه بتواند حمل و نقل دريايي را تسهيل نمايد، وضع گردد. را (FAL) سازمان بينالمللي دريانوردي (آيمو) در سال 1965 ميلادي كنوانسيون بينالمللي تسهيل ترافيك دريايي تصويب و در سال 1967 ميلادي لازمالاجرا و تا كنون 111 كشور به آن ملحق شدهاند. هدف عمده كنوانسيون تسهيل همانگونه كه از نام آن برميآيد تسهيل در امر حمل و نقل دريايي از طريق ساده سازي و به حداقل رسانيدن تشريفات و يكپارچه سازي الزامات اسنادي و مقررات، مربوط به ورود، توقف و خروج كشتيهايي است كه به سفرهاي بين المللي اشتغال دارند. در واقع اين كنوانسيون به موازات رشد بينالمللي كشتيراني و روند فزاينده حمل و نقل تجارت دريايي و در همين راستا افزايش اسناد اداري، به نحوي عمل ميكند تا با سادهسازي تشريفات و مقررات، زمينه تسهيل در امر تجارت بين المللي در را بين كشورهاي عضو تسهيل نمايد و از تأخير بي مورد كشتي ها، اموال و اشخاص روي كشتي جلوگيري نمايد. 74 کشور به كنوانسيون مزبور ملحق گرديد، ذات كنوانسيون همسويي با كاهش /1/ سازمان بنادر و دريانوردي در تاريخ 7 مقررات دست و پاگير و كاستن از ميزان اسناد كاغذي بوده است. بديهي است الحاق به كنوانسيون مذكور توانسته است نقش مهمي را در كاستن از توقف بيمورد كشتيها در بنادر دنيا ايفاء نمايد. مي باشد كه منضم (Edition كتاب حاضر از انتشارات جديد سازمان بين المللي دريانوردي (آيمو) ( 2006 به ضمائم و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي اخير مي باشد.


تسهیل ترافیک pdf


کنوانسیون FAl


دریایی pdf


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cadنقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نرم افزار میکس آهنگ DJ Studio 3 full v3.3.4

فیلمسازی مستند

جزوه ارتعاشات مکانیکی

تأسیسات ساختمان سولات کارشناس دادگستری

پایان نامه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق