دانلود رایگان


پاورپوینت درباره مفاهیم قانونی بهداشت در عمل - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions

دانلود رایگان

فرمتفایل: powerpoint


نوعفایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت)تعداداسلاید: 24 اسلاید


قسمتی از متن ppt:


•واگذاریمستقیم مراقبت بیماران

•مراجعهبیمار به یک موسسه،خود دلیلی بر تقبل اجازه دسترسی آن موسسه به اطلاعات وی می باشد.

•ایناجازه شامل دسترسی هر کسی به اطلاعات بهداشتی بیمار نیست

•درصورتی که در داخل موسسه اطلاعات بیمار جهت درمان یا کمک به تشخیص مورد نیاز باشد، دیگرنیازی به کسب اجازه مجدد از بیمار نیست

•درصورت نیاز دیگر موسسات به اطلاعات مراقبتی مستقیم بیمار مثل موسسات پرستاری یا یک بیمارستان دیگرکه معمولاً بین بیمار و آنموسسه موافقتنامه ای جهت انتقال وجود دارد جهت انتقال اطلاعات کسب اجازه از بیمار لازمنیست.

•درصورت عدم توافقنامه اجازه مکتوب بیمار جهت واگذاری اطلاعات به سایر موسسات ضروری استمگر اینک بیمار در حالت اورژانس باشد(سطح پائین هوشیاری)

•واگذاریاطلاعات برای پایش یا بهبود کیفیت

•ازآنجائیکه پرونده ابزاری مناسب جهت این کار هستند مساله واگذاری اطلاعات در این حیطهمطرح است

•مدیریتکیفیت یک استفاده غیرشخصی از اطلاعات است

•اعضاکمیته علاقمند به دانستن اینکه کدام بیمار؟ نیستند بلکه به کیفیت خدمت ارائه شده میاندیشند

•پذیرشتمامی درخواستهای مدیران کیفیت پذیرفته شده نیست و فقط آن درخواستهایی که در چهارچوبوظایفشان در قبال پاسخگویی به تضمین کیفیت است، محدود می شود.

•واگذاریاطلاعات به منظور اهداف آموزشی

•اطلاعاتبهداشتی یک ابزار ارزشمند جهت آموزش در حرف پزشکی و کارمندان قانونی می باشد

•دانشجویانبایستی حتماً توافقنامه رعایت محرمانگی اطلاعات را امضا نمایند

•دراستفاده از این اطلاعات جهت آموزش نباید قسمت مشخصات هویتی بیماران مشخص باشد مگر اینکه اجازه بیمار کسب شده باشد

•بایستیروشهایی برای رسیدگی به صحت وسقم درخواست دانشجویان فراهم شود که معمولاً تائید سوپروایزرآموزشی یا استاد مربوطه است.

•واگذاریاطلاعات به منظور اهداف تحقیقاتی

•موارداستفاده تحقیقاتی شبیه موارد واگذاری اطلاعات به منظر آموزش است.

•محققینمعمولاً نیازی به دانستن نام بیماران ندارند مگر در موارد گروههای کنترل جمعیت شناسی

•بایستیسیاستهایی جهت دسترسی به اطلاعات بیماران در موسسه تعریف شود

–بهعنوان مثال بعضی از موسسات یک گروه برای بررسی پروژه های محققین از نظر اهداف و روشپژوهش برای دسترسی به اطلاعات هویتی بیمار مورد بررسی قرار می دهند

–بعضیموسسات نیازمند انجام جمع آوری همه داده ها در همان بخش HIM و خارج نکردن اصل پرونده یا کپیاز بخش است
پاورپوینت، درباره ،مفاهیم ،قانونی، بهداشت، در، عمل،


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول مديريت كيفيت

پاورپوینت تامين مالي كوتاه مدت در مدیریت مالی

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

کتاب دینامیک اختریجاوا اسکریپت

ساختار شبکه GPRS و پروتکل های آن

معرفی ادوات FACTS

ADM pro