دانلود رایگان


پدیده خون بازی در مدارس - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق پدیده خون بازی در مدارس در حجم 19 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با منابع پایانی و قسمتی از متن زیر: کاهش مشارکت‌های اجتماعی و خانوادگی زندگیروزمره

دانلود رایگان تحقیق پدیده خون بازی در مدارس در حجم 19 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با منابع پایانی و قسمتی از متن زیر:

کاهش مشارکت‌های اجتماعی و خانوادگی


زندگیروزمره نوجوانان را که بررسی کنید خواهید دید که نسبت به نسل‌های گذشته خود مشارکتکمتری در جامعه و حتی خانواده دارند. این مشارکت اگرچه به واسطه تغییرات نسلی وشرایط اجتماعی رخ داده منجر به بروز رفتارهایی مانند خون‌بازی یا خودزنی نیز شدهاست. فعالیت امروز نوجوانان بیشتر محدود شده به مدرسه و فعالیت در شبکه‌هایاجتماعی.


بسیاریاز زمان روزانه نوجوانان امروزی صرف بازی‌های کامپیوتری و پیگیری سریال‌هایتلویزیونی می‌شود و همین امر تعامل آنها را با جامعه به شدت کاهش داده است. این درحالی است که حضور در اجتماع و اعتماد به نفس و هویتی که به واسطه این حضور نصیبنوجوانان می‌شود آنها را از بسیاری رفتارهای هنجارشکنانه دور نگه می‌دارد.


کاهشمشارکت اجتماعی نوجوانان و فردی شدن فراغت‌های آنها نیز می‌تواند یکی دیگر ازدلایل رفتارهای خودآزارانه باشد. فرصت تنهایی بسیار زیاد نوجوانان و آسیب‌های ناشیاز این تنهایی را نباید دست‌کم گرفت، چه‌بسا نوجوان اگر تمام زمان زندگی روزمره‌اشبا فعالیت‌های اجتماعی و در تعامل با دیگران سپری شود کمتر فرصت فکر کردن و اعمالرفتارهایی مانند خون‌بازی یا خودزنی را خواهد داشت.


بهدنبال هویتی جدید


بانگاهی کلان به روندهای اجتماعی موجود می‌توان دریافت امروزه نوجوانان سعی می‌کنندخود را از زندگی اجتماعی کنار بکشند، مسائلی مثل بحران فرهنگی، فشار جامعه، مشکلاتروزافزون در مدرسه و... نوجوانان پس از کنار کشیدن از جامعه گرد هم آمده و گروه‌هایکوچک را تشکیل می‌دهند.


البتهباید توجه کرد که تلاش نوجوانان برای دوری از جامعه و تشکیل گروه‌های کوچک جدید درمیان خود امری است نسبتاً جدید. علت اصلی این مساله فقدان پیوندهای اجتماعی مناسبو روحیه زندگی جمعی است.


پیوندهایاجتماعی در جوامع امروزی در نظر نوجوانان خیلی سریع از هم می‌پاشد. نوجوانان بههمین ترتیب برای خود و در میان خود گروه‌های کوچک درست می‌کنند؛ به این امید کهاین گروه‌ها جایگزینی باشند برای جامعه‌ای که ورود به آن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.


اینگروه‌ها برای خود آیین‌ها و رسوم جدیدی را وضع می‌کنند. از این لحظه به بعد است کههدف ایشان دیگر نه تلاش برای سازگاری با جامعه و ورود به آن، بلکه تلاش برایسازگاری با سایر افراد گروه و موفقیت در بطن آن است. درست به همین دلیل است که می‌گوییمتشکیل این گروه‌ها ممکن است ورود نوجوان به جامعه را با خطر مواجه کند.


خون‌بازینیز می‌تواند یکی از همین آیین‌های خاص برای گروه‌های دوستی نوجوانان باشد؛ کاریکه آنها را از یک گروه بزرگ‌تر مانند مدرسه جدا می‌کند و نشانه‌ای که گروه دوستیرا به هم شبیه‌تر می‌کند. این کار از طرف سایر اعضای گروه نیز ترویج و تشویق می‌شودتا هر کسی که جرات انجام این کار را دارد، در گروه بماند و بقیه از آن جدا شوند.


افرادبرای آنکه تعلق خود را به گروه‌های دوستی نشان دهند این رفتارهای مشترک را تکرارمی‌کنند. این رفتارها در میان گروه‌های مختلف نیز شایع می‌شود و مثل همین حالا کهبه یکباره می‌بینیم دست و پای بسیاری از نوجوانان پر است از خطوط عجیب و غریب تیغ،تازه می‌ فهمیم که با یک پدیده اجتماعی مواجه شده‌ایم.


بهعبارت دیگر می‌توان گفت نوجوانان این آیین‌های جدید را وضع می‌کنند تا کسب هویتکنند و مشکلات آنها در برقراری ارتباط مناسب با محیط و نیاز به خودنمایی و کسبهویت به این رفتارهای آیین‌گونه می‌انجامد.


اعلاموجود با خشونت


گروه‌هاینوجوانان را نمی‌توان تنها مأمنی برای سرگرمی و خوش‌گذرانی در نظر گرفت. همان‌طورکه در بخش‌های پیشین این یادداشت هم اشاره شد اعضای این گروه‌ها به دنبالبازشناساندن خود به بزرگ‌ترها هستند و بعضاً در این مسیر ممکن است به راه‌هایی مثلخشونت هم‌ روی بیاورند.


در طولسال‌های گذشته در جامعه غرب، گروه‌هایی مثل رپرها و پانک‌ها تلاش بسیاری کرده‌اندتا خود را در جامعه به سایرین بشناسانند و برای رسیدن به این هدف از خشونت نیزدریغ نکرده‌اند.


در نظراعضای این گروه‌ها امروزه تنها راه ابراز وجود همین رفتارهای خشونت‌آمیز است. آنهافکر می‌کنند که دیگر نه جایی در جامعه دارند و نه توانایی ابراز وجود. نوجوانان دربطن این گرو‌ه‌ها سعی می‌کنند به هر طریقی که شده به جامعه و اعضای آن هشداربدهند.


جامعه‌ایکه گروهی در آن ثروتمند هستند و گروهی فقیر و طرد‌شده، گروهی همه‌چیز دارند وگروهی هیچ‌ چیز، گروهی تحصیل‌ کرده هستند و گروهی شرایط و امکانات لازم برای تحصیلرا ندارند.


می‌تواننتیجه گرفت تغییرات اصلی در زمان نوجوانی در حوزه رابطه نوجوان با پدر و مادرش رخمی‌دهد. نوجوانی به دنبال خود احساسات و عواطف جدیدی را شکل می‌دهد. ورود به دورانبلوغ سبب شکوفایی جنسی می‌شود. همه این عوامل دست‌ به‌ دست هم می‌دهند تا نوجوانبعضاً رفتارهایی خشونت‌آمیز و ناسازگار را از خود به نمایش بگذارد.


حالرویارویی با این مساله نیازمند آن است که هم خود او و هم والدین انعطاف‌پذیریبیشتری در رفتارهایشان در محیط منزل به نمایش بگذارند. اکثر والدینی که در موردفرزند نوجوان خود به متخصصان مراجعه می‌کنند به یک مساله اشاره دارند. فرزند آنهاتا وقتی کودک بود وجود خود را به‌طور مستقیم وابسته به آنها می‌دانست؛ اما با ورودبه دوران نوجوانی دیگر این احساس را ندارد.


در واقعهمان‌ طور که گفته شد نوجوان می‌خواهد هویت مخصوص به خود را به نمایش بگذارد. بدونشک بحران هویتی در مرحله نخست دامن خود نوجوان را می‌گیرد. او باید برای رویاروییبا بحران شکل‌گرفته در وهله نخست از نوجوانی خود و در وهله دوم از کسانی که تا آنلحظه آزادی او را محدود کرده بودند جدا شود.


نوجوانباید از فازی که همه‌چیزش وابسته به پدر و مادرش بود جداشده و شخصیتی واحد را بهنمایش بگذارد. او برای آنکه بتواند به شخصی با هویت مستقل تبدیل شود؛ باید بخشی ازپیوندهای وابستگی گذشته خود را رها کند، ریسک کند و دنیا را زیر سوال ببرد تابتواند به شخصی منحصربه‌فرد با هویتی مستقل تبدیل شود، شخصی که دیگر برای هر کارینیازمند پدر و مادرش نیست.


ژانمونو معتقد است خشونت، به علت عدم توانایی نوجوان در برقراری رابطه با جامعه است.آنچه امروزه بیش از هر چیزی به آن نیاز مبرم وجود دارد، برقراری امکان گفت‌وگو وتقابل مناسب بین نوجوانان و جامعه است. عدم امکان برقراری رابطه بین اعضای مختلفجامعه، حال در هر کشوری هم که باشد، سبب شکل‌گیری و گسترش روزافزون تنش میان اعضایآن شده است.


پدیده


خون


بازی


در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

کودک آزاری-تعریف،علل و درمان -نعمت زالی | سايت تخصصي ...

دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان است که می تواند با آسیب پذیری زیادی همراه ...

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی خلاقیت ...

علاقمندان می توانند در خصوص موارد زیر مطالب خود را ارسال نمایند :-معرفی سایت های اینترنتی ...

پرشین گیگ اولین ارائه دهنده سرویس های ابری و اینترنت پرسرعت

پرشین گیگ به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات رایانش ابری (Cloud Computing) در ایران امکان استفاده از ...

بازتاب | سایت خبری،تحلیلی بازتاب ایران

سایت خبری،تحلیلی بازتاب ایران ... آی‌کیوهای بالای ۱۳۰ وارد مدارس سمپاد شوند/ برگزاری ...

eblagh adliran ir پیگیری - پرتال سازمانی - مجله ایرانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان تامین اجتماعی می باشد. طراحی و تولید توسط شرکت مشاور ...

khouznews.ir | اخبار خوزستان | خوزستان | خوزنیوز

هشدار نسبت به خطر بروز خاموشی در اهواز/ شهروندان صرفه جویی را جدی بگیرند

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی خلاقیت ...

علاقمندان می توانند در خصوص موارد زیر مطالب خود را ارسال نمایند :-معرفی سایت های اینترنتی ...

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

فایل باز

دانلود گزارش کارآموزی در پست برق مترو -تعداد صفحات 46 -فرمت فایل word ورد

100 سوال رشته روشهای نوین تدریس CBT آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

GPS

نقش مدیریت توان راکتیو در قابلیت اطمینان شبکه

توريسم مذهبي فرصتي براي ارتقاي صنعت گردشگري.pdf